Planmeca ProMax 3D - stomatologická technika tesadent

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Planmeca ProMax 3D

Produkty > Rentgeny a zobrazování > Panoramatické RTG

Planmeca ProMax 3D
VŠESTRANNÁ 3D DIAGNOSTIKA
Přístrojem Planmeca ProMax 3D lze zvolit objemovou velikost studie
potřebné na určení diagnózy bez nadměrného ozařování míst mimo oblast zájmu.
Snímek velikosti Ø80 x 80 mm je optimální pro většinu diagnostických aplikací, které vyžadují celou oblast zubů, horní a dolní čelist ve stejné studii. Snímek o objemu Ø80 x 50 mm možno
použít pro jednotlivé pohledy na horní nebo dolní čelist a malý objem
Ø34 x 42 mm je vhodný pro oblast molárů nebo pro pro plánování extrakce 3. moláru.
Základní objemy se mohou spojovat dohromady a vytvářet větší snímky anatomie pacienta.
MALÁ RADIAČNÍ ZÁTĚŽ
Planmeca ProMax 3D používá Cone Beam Volumetric Tomography
(CBVT) technologii. Je ideální pro snímkování maxillofaciálních komplexů, protože používá paprsek ve tvaru pyramidy, který skenuje
zvolenou cílovou oblast v jediném půlkruhovém snímání, což je
opakem oproti CT přístroji, který snímá axiální vícenásobné vrstvy ve vícenásobném kruhovém snímání.
Během snímkování je každý snímek vytvořen použitím krátkého rentgenového pulzu, namísto kontinuálního záření. Celkový čas skenování je 18 vteřin pro jeden objem, ale aktuální nejkratší expoziční čas jsou pouze 3 vteřiny.
DETAILNÍ SNÍMKY
Patentovaný 3D rekonstrukční algoritmus od Planmeca přemění
originální 2D naskenované snímky do 3D studie, která je základní komponentou vysoce kvalitního 3D zobrazení. Algoritmus zpracovává vysoce kontrastní objekty,
jakými jsou např. amalgámové výplně, specielním způsobem, vytvářejíc nezkreslené studie. Zrekonstruovaný objemový snímek se sestává z milionů voxelů. Tyto voxely jsou izotropní,
umožňující přesné měření 1:1 a zabezpečující správné geometrické vztahy po celém snímku. Extrémně malý rozměr voxelů vytváří detailní snímky s vysokým rozlišením bez artefaktů.
SMARTPAN
Unikátní systém zobrazovací systém SmartPan používá stejný
3D senzor také pro panoramatické snímkování. Toto vylučuje potřebu výměny senzoru, což přispívá k bezpečnějšímu a rychlejšímu průběhu práce.
SmartPan také umožňuje uživateli vybrat nejoptimálnější panoramatickou vrstvu po expozici.
NEPŘEKONATELNÉ SNÍMKOVACÍ PROGRAMY
Planmeca ProMax 3D vyhovuje velkému množství diagnostických
požadavků: jsou to impantologie, endodoncie, periodoncie, ortodoncie a také zubní a čelistní chirurgie a TMJ analýzy. Vytváří celé
anatomické struktury, úhly a jasně viditelné cíle a produkuje objemové
studie horní a dolní čelisti s velkým rozlišením, plně zobrazuje všechny typy ortodontických vadných okluzí a vytváří přesné TMJ studie.
VELIKOSTI OBJEMŮ
Standardní objemy Ø80 x 80 mm (dětský mód Ø68 x 68 mm),
Ø80 x 50 mm (dětský mód Ø68 x 42 mm), Ø40 x 80 mm (dětský mód
Ø34 x 68 mm) a Ø40 x 50 mm (dětský mód Ø34 x 42 mm). Spojené
objemy 140 x 105 x 130 mmPlanmeca Romexis
Planmeca Romexis je progresivní, snadno použitelný software, poskytující bohatou sadu nástrojů pro splnění zobrazovacích a klinických manažerských požadavků každého dentálního pracoviště, od nejmenší ambulance, až
po velkou nemocnici. Zahrnuje všechny módy snímkovaní: intraorální,
panoramatický, cefalometrický, 3D snímkování a dentální tomografi i, jakož i intraorální video a ještě snímky z kamery. Planmeca Romexis je ale víc než
jen snímkovací software; kompletně integruje digitální zobrazování s daty
pacienta, zubní soupravy a dalšími systémy kliniky.
JEDINÝ SOFTWARE PRO VŠECHNA ZOBRAZENÍ
Všechny snímky pacienta – intraorální a extraorální rentgenové
snímky, naskenované snímky, fotografie, 3D rentgenové snímky a 3D fotografi e – jsou zobrazeny v jediném rozhraní. 2D snímky je
možno volně prohlížet a upravovat a 3D snímky prohlížet a upravovat
v reálném čase. Výkonné nástroje umožňují měření v každé rovině 3D prostoru a měření je možno jednoduše vyvolat pro prohlížení.
3D renderované pohledy dávají okamžitý celkový pohled na anatomii
a snímky lze prohlížet v různých projekcích. K dispozici jsou také panoramatické projekce, příčné a podélné řezy, mapování nervového kanálku a knihovny implantátů.
UŽITEČNÉ SNÍMKY DÍKY DOKONALÝM NÁSTROJŮM
Díky kompletní sadě nástrojů pro prohlížení, vylepšeni, měření,
kreslení a poznámky, zvyšuje Planmeca Romexis diagnostickou hodnotu rentgenových snímků. Součástí jsou také všestranný tisk
a import a export snímků. Software je složen z různých modulů,
ze kterých si můžete zvolit ty, které Vám nejvíce vyhovují. Např. 3D implantologický plánovací modul nabízí nástroje pro přesné umístění implantátů a mapování nervového kanálku. Umístění
implantátu se stanoví pomocí modelu implantátu určité velikosti
z aktuálních implantátů.
MAXIMÁLNÍ POUŽITELNOST
Planmeca Romexis integruje spoustu jiných zařízení přes průmyslový
standard TWAIN interface a komunikuje přes DICOM standard. Je to aplikace založená na platformě JAVA a je kompatibilní s operačními
systémy Windows a Mac OS. Navíc je možno všechny snímky poslat
jediným kliknutím do iPhone a iPad. Pomocí software Planmeca Romexis Viewer je možno prohlížet a upravovat snímky mimo kliniku.
PLANMECA iROMEXIS
Planmeca iRomexis je mobilní aplikace snímkovacího software
Planmeca Romexis, navržena pro přístroje Apple iPhone a iPad.
Umožňuje prohlížet 2D a 3D snímky, 3D renderované snímky a
snímky Planmeca ProFace. Snímky pro mobilní použití jsou dostupné pomocí Planmeca Online a stáhnuty pomocí Wifi a 3G sítě kdekoliv se
nacházíte. Vyzkoušejte novou úroveň volného přístupu a spolupráce s
Planmeca iRomexis. Aplikace je dostupná zdarma na iTunes App Store.

+420 602 108 400
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky